REKLAMA

Freecell na czas

Opis gry:

Freecell na czas jest pasjansem rozgrywanym za pomocą jednej tali kart. Celem gry jest odpowiednie posortowanie i umieszczenie wszystkich kart na czterech polach bazowych w ciągu dziewięciu minut. Na polach bazowych, karty w wymaganym kolorze, należy układać w kolejności rosnącej od asów do króli.

W realizacji tego zadania pomogą „wolne pola” widoczne po lewej stronie (dzięki nim pasjans Freecell zyskał swoją nazwę). Służą one do tymczasowego przechowywania kart. W ten sposób można odblokować wiele kart schowanych w kolumnach, za innymi kartami.

Karty w kolumnach należy układać malejąco, naprzemiennie kolorami (czarna na czerwoną i odwrotnie). Między kolumnami można przenosić pojedyncze karty lub właściwe sekwencje, czyli karty ułożone malejąco, na przemian kolorami. Przenoszenie sekwencji jest dopuszczalne, jeśli pozwoli na to liczba wolnych pól oraz kolumn. Puste miejsca można wypełnić dowolną kartą lub sekwencją, oczywiście jeśli przenoszenie kilku kart jest w danej chwili możliwe