REKLAMA

Pasjans Pająk Online

Opis gry:

Celem gry Pasjans Pająk online jest ułożenie wszystkich kart biorących udział w grze, w ośmiu odpowiednio uporządkowanych kolumnach. Poprawnie zbudowana kolumna powinna zawierać karty tego samego koloru, ułożone w kolejności od króla do asa. Kompletna kolumna zostaje zabrana ze stołu. Pomiędzy kolumnami można przenosić pojedyncze karty lub kilka prawidłowo ułożonych kart (karty tego samego koloru ułożone malejąco). Przenoszone karty odkładamy na karcie o jeden wyższej. W przypadku braku ruchu należy rozdać dodatkowe karty widoczne na dole ekranu gry Pasjans Pająk online.