REKLAMA

Ace of Hearts

Opis gry:

Przenieś wszystkie karty na stos widoczny w prawym górnym rogu. Karty na stosie układaj w kolejności od as do króla, bez względu na kolor. Kiedy ułożysz pierwszą sekwencję, ponownie zacznij układanie od asa. Po ułożeniu czterech sekwencji od asa do króla pasjans Ace of Hearts będzie ukończony. Pamiętaj jednak, że pierwszą kartą umieszczoną na stosie końcowym musi być as kier. Na polu gry, karty układaj zgodnie z kolorem w porządku malejącym. Między kolumnami możesz przenosić dowolne grupy kart. Na pustym polu możesz położyć króla lub grupę kart z królem na spodzie. W przypadku braku ruchu rozdaj dodatkowe karty. Więcej ciekawych informacji na temat pasjansów znajdziesz tutaj