REKLAMA

Pasjans księżycowy

Opis gry:

Pasjans księżycowy polega na ułożeniu wszystkich kart na ośmiu stosach bazowych znajdujących się w dolnej części stołu. Cztery stosy układamy rosnąco, od asa do króla w kolorze, a cztery pozostałe układamy w kolejności od króla do asa, również w kolorze. Karty rozłożone na górnych polach roboczych możemy przekładać między nimi, stosując się do prostej zasady. Przenoszoną kartę odkładamy na karcie tego samego koloru o jeden wyższej lub niższej. W przypadku braku ruchu, musimy przetasować pozostałe w grze karty. Opcja ta jest dostępna pięć razy podczas rundy. Możemy również trzy razy skorzystać z podpowiedzi. Aby wyłączyć automatyczne zbieranie kart musimy kliknąć na przycisku z trójkątem.